Controle van bergingen en garageboxen in Middelburg onthult mogelijke overtredingen

23 dagen geleden gepubliceerd

Op donderdag 21 maart 2024 zijn meer dan 200 bergingen en garageboxen in de gemeente Middelburg gecontroleerd. De meeste waren in orde, maar in twee gevallen werd een mogelijke overtreding vastgesteld. De controle was een samenwerking tussen de gemeente, politie en particuliere speurhonden.

Mogelijke overtredingen

Een van de overtredingen betrof een locatie waar vermoedelijk tegen het bestemmingsplan in werd geslapen of verbleven. Dit wordt verder onderzocht en er zal indien nodig worden opgetreden. Daarnaast werd een berging geopend op aanwijzing van de speurhonden. Hoewel er geen gevaarlijke of explosieve stoffen werden aangetroffen, werden er wel onderdelen gevonden die mogelijk gebruikt worden voor een hennepkwekerij.

Reactie burgemeester

Burgemeester Marcel Fränzel licht toe: “Bergingen en garageboxen worden regelmatig voor andere doeleinden gebruikt dan waar ze eigenlijk voor zijn bedoeld volgens het bestemmingsplan. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken, niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor omwonenden.”

Doel van de controles

De controles hebben een dubbel doel. Aan de ene kant wordt geprobeerd overtredingen en criminele activiteiten te ontdekken en te beëindigen. Aan de andere kant wil men verhuurders weerbaarder maken. Daarbij wordt onder andere gekeken hoe eigenaren hun panden veiliger kunnen maken, bijvoorbeeld door het opstellen van een goed huurcontract of door alle betalingen via de bank te laten lopen.

Aanpak van criminele activiteiten

De gemeente en politie pakken georganiseerde criminaliteit gezamenlijk aan. Vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie of de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Op deze manier wordt er samengewerkt aan een betere en veiligere woon-, werk- en leefomgeving.