Middelburg zoekt leden voor adviescommissie kunst en cultuur subsidies

22 dagen geleden gepubliceerd

Gemeente Middelburg is op zoek naar leden voor een adviescommissie ter beoordeling van de jaarlijkse subsidies voor kunst en cultuur. De commissie zal aanvragen van €10.000 en hoger beoordelen, volgens de nadere regels voor subsidies in kunst en cultuur van de gemeente Middelburg 2023-2026.

Taken en vereisten

De adviescommissie zal de aanvragen beoordelen op artistieke kwaliteit, diversiteit en inclusie, gezonde projectmatige bedrijfsvoering en belang voor de stad. De gemeente Middelburg ontvangt jaarlijks ongeveer twintig aanvragen voor deze subsidie, waarvan de meeste een bedrag van €10.000 of meer betreffen.

De commissie zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Een van deze leden zal de rol van voorzitter op zich nemen. Gezocht wordt naar leden met affiniteit met de Middelburgse culturele sector en die goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen daarin, ook in relatie tot landelijke ontwikkelingen.

Werkzaamheden en compensatie

De werkzaamheden van de commissieleden zullen bestaan uit het doorlopen van de aanvragen, overleggen met mede-commissieleden en het tijdig verslag uitbrengen aan de gemeente Middelburg. Voor deze werkzaamheden ontvangen de leden een vrijwilligersvergoeding.

Voor meer informatie over de vacature, waaronder het reglement, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van de gemeente Middelburg.