Grote mobiliteitscontrole in Walcheren onthult verkeersovertredingen en fiscale misstanden

13 dagen geleden gepubliceerd

Een grootschalige, integrale verkeerscontrole vond plaats op Walcheren op 2 april tussen 14.00 uur en 22.00 uur. De controle resulteerde in een aanzienlijk aantal verkeersovertredingen en fiscale misstanden.

De controle

De controle werd uitgevoerd door verschillende instanties, waaronder de politie, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie, RDW, Orionis Walcheren, Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland en de Walcherse gemeenten.

Voertuigen werden op verschillende locaties op Walcheren gescand met ANPR camera’s (Automatic Number Plate Recognition). Indien nodig, werden deze voertuigen meegenomen naar een parkeerterrein voor uitgebreide controle.

Overtredingen en misstanden

Bij meer dan zeventig voertuigen of personen was er iets justitieel, strafrechtelijk en/of fiscaal niet in orde of wordt er verder onderzoek gedaan. Zes eigenaren van een voertuig ontvingen een naheffing van € 1.500 vanwege het oneigenlijk gebruik van een buitenlands kenteken. Ook was er in één geval sprake van misbruik van de regeling voor rolstoelbussen.

De politie schreef ongeveer veertig bekeuringen uit voor diverse overtredingen, waaronder het niet tonen van een rijbewijs of identiteitsbewijs, het rijden zonder gordel, het rijden met te gladde banden, het rijden op een elektrische step, het rijden met verlopen APK en bellen tijdens het rijden. Daarnaast reden acht bestuurders onder invloed van alcohol en/of drugs, waarvoor ze een rijverbod kregen.

Doel van de controle

Eén van de doelen van deze controle was het zichtbaar aanpakken van fraude en misstanden en daardoor het vergroten van de nalevingsbereidheid onder inwoners en bezoekers van Walcheren. Deze controle was ook onderdeel van de geïntensiveerde aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Het publiek wordt aangemoedigd om vermoedens van criminele activiteiten of opvallende zaken te melden. Dit kan bij de politie, de gemeente of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem. Op deze manier kunnen we samen zorgen voor een betere en veiligere woon- en leefomgeving.