Onderzoek naar haalbaarheid brede school en woningbouw in Dauwendaele

5 maanden geleden gepubliceerd

De Gemeente Middelburg en Woongoed Middelburg onderzoeken de mogelijkheid voor de nieuwbouw van basisscholen en woningen in de wijk Dauwendaele. Het onderzoek richt zich op de vervanging van basisschool Wilgenhof van Onze Wijs en basisschool Het Element van Archipel Scholen en een flat op de hoek van de Vrijlandstraat en de Roozenburglaan.

Nieuwbouwontwikkeling

Dauwendaele heeft twee schoolgebouwen en een flat die aan vervanging toe zijn. De locatie van de flat op de hoek van de Vrijlandstraat en de Roozenburglaan wordt gezien als een mogelijke locatie voor een nieuwe ontwikkeling waar onderwijs, kinderopvang en wonen samenkomen. De haalbaarheid van deze ontwikkeling wordt op dit moment onderzocht. Het onderzoek zal naar verwachting minimaal een jaar duren.

Belangrijke thema’s

Volgens wethouder Willemien Treurniet zijn inclusie en kansengelijkheid belangrijke thema’s voor de brede school in Dauwendaele. De brede school is een gebouw waar verschillende scholen en partijen samenwerken om de ontwikkeling van Middelburgse kinderen te bevorderen. Door andere voorzieningen in de school onder te brengen, kan het een waardevolle plek worden voor inwoners van Dauwendaele.

Reactie scholen

Archipel Scholen en Onze Wijs kijken uit naar de realisatie van de nieuwbouw. Volgens hen heeft goed onderwijs te maken met de kwaliteit van de huisvesting. In de wijk Dauwendaele valt op dit vlak nog veel te doen. De verwachting is dat kinderen elkaar in de toekomst zullen ontmoeten in een nieuwe schoolomgeving, waar ze zich in een leerrijke omgeving verder kunnen ontwikkelen.